Günümüzde bakılması kolay olan ve daha çok hanımlar arasında yaygın olarak kullanılan bir fal çeşididir. Kahve falı daha çok Akdeniz ülkeleri ve Orta Doğu’da tutulmuş bir fal türüdür. Avrupa’ya ilk olarak 17. yüzyılda ulaştığı ve Floransalı falcı Tommaso Tomponelli tarafından bakıldığı söylenmektedir. Fakat o zaman bakılan kahve falının, bugünkü kahve fallarına göre birtakım farklılıkları bulunmaktadır. O dönemde fala başlamadan önce kahve telvesi iyice yıkanmış sonra ise bu telve düz bir tabağa akıtılarak tüm yüzeye yayıldıktan sonra telvenin aldığı şekil yorumlanmıştır.

Günümüzde farklı yöntemleri bulunmasına rağmen bu fala daha çok şöyle bakıldığını gördük: Kahveler içilir. Falına bakılacak olan kişinin kahve tabağı fincanın üzerine kapatılarak bir dilek tutması istenilir. Sonra da fincan soğumaya bırakılır. Falcı tarafından açılan fincan ve tabağı karşıdaki kişinin durumu göz önünde bulundurularak yorumlanmaya başlanır. Bazıları ise falına bakılan kişiden telveli olan fincanını yıkamasını ister.

Kişinin fincanı açık getirmesi dileğinin gerçekleşeceğine, kapalı olarak getirmesi de dileğinin olmayacağına işaret sayılır. Kahve falında şekillerin ne anlama geldiği bellidir. Çıkan şekiller daha önceden belli olan anlamlarına göre yorumlanır.

Bunlara rağmen yine de falcının yorum kabiliyetinin ve hayal gücünün yüksek olması gerekmektedir. Kahve falında insanın parmaklarının uçlarından yayıldığına inanılan elektrik dalgalarının, kahveyi içip bittikten sonra kahve fincanının içindeki telveyi etkileyeceğine ve telvenin de bu enerjiye göre şekil alacağına, böylece insanın kaderinin şekillenmiş olacağına inanılmıştır.